Fundacja powstała z myślą o wspieraniu rozwoju LKS Pogoń Lwów. To jeden z celów statutowych realizowanych dzięki środkom z budżetu Państwa.

Działania naszej Fundacji to nie tylko sport, to też działalność społeczna, edukacyjna, szacunek dla historii i wychowanie patriotyczne. Lwowski Klub Sportowy kładzie szczególny nacisk na zaangażowanie młodzieży w odrodzenie polskich tradycji sportowych we Lwowie. 100 lat temu piłkarze tej drużyny sięgnęli po pierwsze piłkarskie mistrzostwo Polski, które rozpoczęło serię spektakularnych sukcesów. Pogoń Lwów dzięki temu stała najsilniejszą przedwojenną drużyną.

Wartości, którymi kierują się klub i nasza Fundacja od 24 lutego 2022 r. nabrały nowego znaczenia. Patriotyzm, pamięć o historii, ale przede wszystkim hart ducha i odwaga – przyświecają na co dzień młodym Pogończykom. Wierzymy, że już wkrótce rozegrają mecz w wolnej Ukrainie!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.