PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Program nie wymaga wkładu własnego, rozliczenia dotacji dokonuje się w oparciu o osiągnięte rezultaty.

Dotacje można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Uruchamiane są konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

Działania naszej Fundacji są sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Na realizację PROO w tych latach przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski. Cieszymy się, że Fundacja Pogoń Lwów jest jedną z nich.

Więcej informacji można znaleźć tutaj