W imieniu Zarządu Fundacji Pogoń Lwów zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej działalności statutowej.

Fundacja Pogoń Lwów wspiera inicjatywy w kilku obszarach: kultury, tradycji, edukacji i sportu. Celem fundacji jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających za wschodnią granicą Polski a fundamentem naszej działalności jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród Polaków za granicą.

Naszym celem jest nie tylko pobudzanie aktywności fizycznej i sportowej, ale również rozwijanie aspiracji życiowych, promowanie właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego. Fundacja powstała z myślą o wspieraniu rozwoju Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów. Pogoń Lwów to jednak nie tylko sport, to też działalność społeczna, edukacyjna, to szacunek dla historii i wychowanie patriotyczne. Lwowski Klub Sportowy kładzie szczególny nacisk na zaangażowanie młodzieży w odrodzenie polskich tradycji sportowych we Lwowie.

W ramach naszej działalności rozwijana będzie baza sportowa Pogoni Lwów poprzez zakup sprzętu sportowego i treningowego, w tym zakup piłek i akcesoriów piłkarskich, strojów sportowych i treningowych, wspierana będzie bieżąca działalność klubu poprzez współfinansowanie wynajęcia hali sportowej, wynajęcia boiska oraz transportu na mecze ligowe na Ukrainie, oraz na mecze i turnieje organizowane w Polsce.

Jednym z założeń naszej działalności jest współorganizowanie i współfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Przy każdej takiej okazji, młodzież będzie miała nieodzowną okazję zwiedzić ważne miejsca historyczne oraz wziąć udział w imprezach kulturalnych.

Naszym celem jest nawiązywanie współpracy również z innymi organizacjami i podmiotami, zrzeszającymi Polaków zamieszkałych poza wschodnimi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspomaganie na różnych płaszczyznach imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sportu, organizowanych przez te podmioty.

Zarówno Pogoń Lwów jak również inne organizacje zrzeszające Polaków za granicą, swoją misję krzewienia polskości wśród młodzieży realizują przy współpracy z polskimi szkołami. Naszym celem jest wsparcie bieżącego funkcjonowania polskich placówek edukacyjnych poprzez wyposażenie sal lekcyjnych w komplet pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (m.in. książki i gry edukacyjne), organizowanie zbiórek darów oraz transport i przekazanie ich za granicę. Dzięki temu polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć lepsze warunki do dalszej edukacji. Licząc na Państwa przychylność, zwracamy się z prośbą o wsparcie działań naszej Fundacji. By Fundacja mogła realizować cele potrzebuje różnorodnego wsparcia, w tym tego finansowego. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych działań i będzie ogromnym wkładem w kształtowanie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami, w szczególności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz kształtowania patriotycznych postaw wśród Polaków za granicą, dla których kluczowym elementem zawsze było zachowanie polskiej tożsamości.

W zależności od zakresu udzielonego wsparcia proponujemy promocję Państwa firmy. Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące pakietów, które proponujemy w ramach otrzymanego wsparcia. Naszych Darczyńców traktujemy indywidualnie. Na etapie negocjacji możemy przygotować indywidualny pakiet tak, aby spełniał Państwa cele marketingowe. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Fundacji

Złoty pakiet darczyńcy

WSPARCIE: od 20 000 zł

 • Informacja o firmie wraz z logotypem na stronie internetowej Fundacji (z możliwością przekierowania na stronę firmy), w zakładce Darczyńcy Fundacji,
 • Tytuł Strategicznego Darczyńcy Fundacji Pogoń Lwów wraz z umieszczeniem informacji na głównej stronie internetowej Fundacji z linkiem do strony firmy,
 • Eksponowanie logo lub reklam dostarczonych przez Darczyńcę na nośnikach wizualnych w miejscach, w których Fundacja będzie organizować kampanie, konferencje, spotkania; ✓ Prawo do użycia wypowiedzi i wizerunku Fundacji w ramach wspieranego projektu, we własnych działaniach promocyjnych i marketingowych firmy, na stronie internetowej, w prasie, telewizji, radio, wewnętrznych plakatach i broszurach,
 • Logo firmy na stronie Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów,
 • Logo firmy we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych Fundacji,
 • Certyfikat Darczyńcy Fundacji Pogoń Lwów oraz złożenie oficjalnych, pisemnych podziękowań przez Fundację,
 • Logo firmy na wszystkich zaproszeniach drukowanych obok Patronów Honorowych,
 • Informacja o firmie we wszystkich materiałach prasowych dotyczących działalności Fundacji,
 • Prawo do udziału merytorycznego i promocyjnego oraz wypowiedzi przedstawiciela Darczyńcy w działaniach promocyjnych Fundacji.

Srebrny pakiet darczyńcy

WSPARCIE: od 5 000 zł do 20 000 zł

 • Informacja o firmie wraz z logotypem na stronie internetowej Fundacji (z możliwością przekierowania na stronę firmy), w zakładce Darczyńcy Fundacji,
 • Logo firmy na stronie Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów,
 • Logo firmy we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych Fundacji,
 • Eksponowanie logo lub reklam dostarczonych przez Darczyńcę na nośnikach wizualnych w miejscach, w których Fundacja będzie organizować kampanie, konferencje, spotkania,
 • Prawo do użycia wypowiedzi i wizerunku Fundacji w ramach wspieranego projektu, we własnych działaniach promocyjnych i marketingowych firmy, na stronie internetowej, w prasie, telewizji, radio, wewnętrznych plakatach i broszurach,
 • Certyfikat Darczyńcy Fundacji Pogoń Lwów oraz złożenie oficjalnych, pisemnych podziękowań przez Fundację,
 • Informacja o firmie we wszystkich materiałach prasowych dotyczących działalności Fundacji.

Brązowy pakiet darczyńcy

WSPARCIE: od 1 000 zł do 5 000 zł

 • Informacja o firmie wraz z logotypem na stronie internetowej Fundacji (z możliwością przekierowania na stronę firmy), w zakładce Darczyńcy Fundacji,
 • Logo firmy na stronie Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów,
 • Logo firmy w wybranych materiałach promocyjnych i reklamowych Fundacji,
 • Informacja o firmie w materiałach prasowych dotyczących działalności Fundacji,
 • Eksponowanie logo lub reklam dostarczonych przez Darczyńcę na nośnikach wizualnych w miejscach, w których Fundacja będzie organizować kampanie, konferencje, spotkania,
 • Certyfikat Darczyńcy Fundacji Pogoń Lwów oraz złożenie oficjalnych, pisemnych podziękowań przez Fundację.