Skip to main content

Dziś wyjątkowy dzień. 128. rocznica pierwszego udokumentowanego meczu piłkarskiego na ziemiach polskich.

Uczestnikami byli członkowie dwóch gniazd Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich – lwowskiego i krakowskiego. Spotkanie zostało rozegrane podczas II Zlotu Sokoła we Lwowie, w sobotę 14 lipca 1894 roku.

Pierwotnie zlot miał odbyć się w dniach 29 czerwca-1 lipca ale „siła elementarna (ulewa) nie dozwoliła odbyć zlotu w oznaczonym terminie” i rywalizację odroczono na 14-15 lipca.

Fot. LKS Pogoń Lwów – Fanpage Klubu – rekonstrukcja historycznego meczu (maj, 2018).

Leave a Reply