Skip to main content

Z okazji wypadającej za dwa lata rocznicy tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski, a także jego związków z Głogowem, rozpoczęła się wielowymiarowa współpraca. W pobliżu głogowskiej Kolegiaty powstanie pomnik Bolesława Chrobrego oraz ścieżka historyczna. Inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja Pogoń Lwów.

Rozmowy o utworzeniu na terenie Głogowa takiego pomnika trwały od lat. Pomysły rodziły się w głowach i sercach prezesa Fundacji, pana Przemysława Bożka, dyrektora głogowskiego muzeum, pana Waldemara Hassa oraz członka Rady Fundacji Pogoń Lwów, pana Sylwestra Chruszcza.

Wśród sygnatariuszy porozumienia, oprócz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i miasta Głogów, znaleźli się również: KGHM, Fundacja Pogoń Lwów oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Działania wspiera także Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie.

W 2025 roku przypada jubileusz tysiąclecia koronacji pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. Monarcha związany był także z Głogowem. To właśnie za sprawą Bolesława Chrobrego, kroniki w 1010 roku po raz pierwszy odnotowują nazwę „Głogów” („urbs Glogua”). Kronikarz Thietmar, biskup merseburski opisał najazd na Polskę wojsk niemieckich, które dotarły także pod Głogów w 1010 roku. W związku z tym, że gród był silnie obwarowany i posiadał liczną załogę, którą dowodził Bolesław Chrobry, cesarz Niemiec Henryk II odstąpił od oblegania grodu.

W ramach realizacji inwestycji przewidziane jest – obok budowy pomnika – zagospodarowanie przestrzeni, w tym m.in. utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w sąsiedztwie głogowskiej Kolegiaty.

List intencyjny zakłada działania na rzecz budowy pomnika Bolesława Chrobrego, a także zagospodarowania terenu wokół. Parafia kolegiacka w Głogowie udostępni teren pod pomnik. Z kolei Głogów zajmie się przeprowadzeniem procesów formalno-prawnych, a także, razem z KGHM, będzie partycypować finansowo w tym przedsięwzięciu. KGHM jest uznanym mecenasem kultury i bardzo mocno angażuje się w projekty związane z historią naszej Ojczyzny.

Fundacja Pogoń Lwów oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne deklarują wsparcie merytoryczne i uczestnictwo w komisji konkursowej wyboru projektu pomnika. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ufunduje nagrodę w konkursie na projekt.

Leave a Reply