Skip to main content

17 września 1939 r. o świcie rozpoczął się sowiecki atak na Polskę.
Stalin wypełnił wobec Hitlera zobowiązania wynikające z tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, które przewidywało wspólną agresję na Rzeczpospolitą, zajęcie i podział jej terytorium oraz faktyczną likwidację państwa polskiego. III Rzesza i ZSRS na przestrzeni nieco ponad dwóch tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. Agresja Armii Czerwonej pozwoliła Rzeszy Niemieckiej na przyspieszenie podboju Polski. Ta data pozostanie symbolem zbrodniczej współpracy Hitlera i Stalina przeciw wolnym narodom Europy.

Fot. Instytut Pamięci Narodowej/Na zdjęciu kolumna jeńców polskich maszerujących polną drogą pod eskortą żołnierzy sowieckich

Leave a Reply