Skip to main content

🇵🇱 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

🇵🇱 Jej pierwszym dowódcą został gen. Stefan Rowecki „Grot”.

🇵🇱 Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie.

🇵🇱 AK walczyła o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony, a także przygotowanie armii podziemnej na czas powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

🇵🇱 Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było Powstanie Warszawskie.

Fot. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Leave a Reply