Skip to main content

„Sztandar Chwały” dotarł do Panów: generała broni Wiesława Kukuły, płk Artura Barańskiego, płk Pawła Piątkowskiego.

Odznaka honorowa „Być jak Zośkowiec” została przyznana Panu generałowi Kukule i Panu płk Barańskiemu.

Leave a Reply