Skip to main content

Przemysław Bożek i Grzegorz Stanicki z naszej Fundacji zostali uhonorowani Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski. To pamiątkowe odznaczenie otrzymują obywatele Polski, którzy przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości i kulturowej tożsamości Rzeczypospolitej. Serdecznie gratulujemy!

Leave a Reply