Skip to main content

Dzięki wsparciu Konsulatu Generalnemu RP we Lwowie і oraz Fundacji Pogoń Lwów młodzi Pogończycy odbyli tygodniowy obóz piłkarski w Starej Soli.

Zgrupowanie przebiegało bardzo intensywnie. Zawodnicy trenowali dwa razy dziennie, oprócz tego trenerzy poświęcali dużo czasu na indywidualną pracę z zakownikami. Nie zabrakło też wiele atrakcji w postaci gier ruchowych oraz zabaw w wodzie.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego Polonia i Polacy za Granicą 2023”

Leave a Reply