Skip to main content

Naszą misją jest krzewienie polskości poprzez upowszechnianie języka polskiego oraz promocję polskiej kultury i tradycji. Oprócz wspominanego ostatnio długofalowego pomocowego projektu „Solidarni z Ukrainą”, koordynowaliśmy także różne akcje na terenie Ukrainy , np. udział Klubu Pogoń Lwów w akcji „Światełko Pamięci” dla Cmentarza Łyczakowskiego czy współpracowaliśmy z Polską Szkołą Sobotnio-Niedzielną im. gen. Stanisława Maczka w Szczercu.

Jednym z największych przedsięwzięć, w których braliśmy udział w roku 2022 był zorganizowany wyjazd do Warszawy na obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W strojach nawiązujących do tamtego okresu, razem z Pułkiem 4. Ułanów Zaniemeńskich odwiedziliśmy m.in. Kwaterę Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”, Kwaterę Smoleńską, grób Halicza i Żołnierzy Wyklętych. Braliśmy też udział w ogólnopolskich uroczystościach, których zwieńczeniem był wyjątkowy koncert zorganizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego pt.: „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”.

Wśród działań promujących postawy patriotyczne możemy wspomnieć także liczne lekcje historii dla dzieci i młodzieży, podczas których zapoznawaliśmy najmłodszych z wystawą pamiątek z Powstania Warszawskiego czy udział we wspólnym śpiewaniu patriotycznym w Zespole Szkół w Chojnowie, które wraz z komentarzem historycznym poprowadził Dolnośląski Kurator Oświaty.

Działania sfinansowane przy wsparciu NIW CRSO. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Leave a Reply