Skip to main content

Dziś w naszym cyklu przypominamy, że byliśmy fundatorami nowego sztandaru dla Liceum nr 3 im. Św. Królowej Jadwigi w Mościskach na Ukrainie.

Uroczystość poświęcenia oraz przekazania sztandaru miała miejsce w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Liceum nr 3 im. Św. Królowej Jadwigi w Mościskach działa od 20 lat. Młodzież ma tu możliwość nauki po polsku i ukraińsku oraz zdobycia średniego wykształcenia. Placówka została stworzona z myślą o uczniach, którzy chcą kontynuować studia w Polsce i biegle posługiwać się językiem polskim. Polskie szkoły za naszą wschodnią granicą pełnią także rolę ośrodków kultury, dbając o pamięć historyczną i kultywując polskie tradycje narodowe.

Dofinansowaliśmy również zakup sztandaru dla Związku Sybiraków Koło Legnickie Pole. Związek kultywuje pamięć o zesłaniach, które jak cień towarzyszyły wszystkim zrywom narodu polskiego, walczącego o suwerenność narodową i państwową.

Z okazji 782 rocznicy bitwy pod Legnicą, w Legnickim Polu odbyła się uroczystość poświęcenia sztandarów dla Związku Sybiraków Koło Legnickie Pole i Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Koło Legnickie Pole. Podczas wydarzenia symbolicznie przybito gwoździe do drzewiec. Znalazł się tam też gwóźdź naszej Fundacji.

Organizatorami uroczystych obchodów byli Bractwo Henryka Pobożnego oraz Gmina Legnickie Pole. Bractwo na co dzień m.in. realizuje działania krzewiące postawy patriotyczne wśród młodych ludzi, a także wychowuje przyszłe pokolenia w duchu przywiązania do polskich tradycji narodowych i chrześcijańskiego dziedzictwa.

Fundacja Pogoń Lwów wspiera inicjatywy w obszarach kultury, tradycji, edukacji i sportu. Działania sfinansowane były w ramach PROO. Program umożliwia dofinansowanie wsparcia instytucjonalnego i organizacyjnego organizacji pozarządowych, które działając społecznie, często z braku środków, nie są w stanie zrealizować samodzielnie takich działań.

Leave a Reply